Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

l.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nauczany przedmiot

1.

Aneta Słowik

dyrektor szkoły

język polski, biblioteka

2.

Honorata Goclik

wicedyrektor

wychowawca starszej 
grupy przedszkolnej

wychowanie przedszkolne

3.

 Małgorzata Makówka

(w zastępstwie

Renata Płonka)

wychowawca młodszej
grupy przedszkolnej

wychowanie przedszkolne

4. Aneta Bujak wychowawca kl. III

Opiekun SU

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

5.

Danuta Kozica

wychowawca kl. I

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

6.

Elżbieta Kałużna

wychowawca kl. II
opiekun SKO

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, świetlica

7.  Agata Zawadzka biologia, chemia, świetlica
8.
Ewa Dąbrowska
wychowawca kl. VIII
opiekun SKO
język polski, przyroda, logopedia, świetlica
9.
Katarzyna Janicka
wychowawca kl. VII
opiekun PCK
wychowanie fizyczne, technika, muzyka, świetlica

10.

Ewelina Leszczewska

wychowawca kl. V
opiekun wolontariatu

język angielski, świetlica

11.

Krystyna Biskup

wychowawca kl. IV

matematyka, informatyka

12.

Anna Kostrzewa – Pawlak Opiekun SU historia, WOS, świetlica

13.

Anna Szmigiel

wychowanie przedszkolne

14.

Ewelina Panek

wychowanie do życia w rodzinie

15.

ks. Robert Woźniak

religia

16. Katarzyna Hurylska

( w zastępstwie:
Katarzyna Janeczek)

język niemiecki
18. Barbara Kleszcz fizyka
19. Krzysztof Jarząbek geografia, EDB
19. Elżbieta Wiśniewska pedagog szkolny
20. Aleksandra Karczmar  psycholog szkolny
21.      
22.      
23.