Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

l.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nauczany przedmiot

1.

Aneta Słowik

dyrektor szkoły

język polski, biblioteka

2.

Honorata Goclik

wicedyrektor

wychowawca starszej 
grupy przedszkolnej

wychowanie przedszkolne

3.

 Małgorzata Makówka

(w zastępstwie

Renata Płonka)

wychowawca młodszej
grupy przedszkolnej

wychowanie przedszkolne

4. Aneta Bujak wychowawca kl. I

Opiekun SU

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

5.

Danuta Kozica

wychowawca kl. II

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

6.

Elżbieta Kałużna

wychowawca kl. III

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

7.  Agata Zawadzka biologia, chemia
8.
Ewa Dąbrowska
wychowawca kl. IV
język polski, przyroda, świetlica
9.
Katarzyna Janicka
wychowawca kl. VIII
opiekun PCK
administrator dziennika elektronicznego
wychowanie fizyczne, technika, muzyka

10.

Ewelina Leszczewska

wychowawca kl. VI
opiekun wolontariatu

język angielski, świetlica

11.

Krystyna Biskup

wychowawca kl. V

administrator strony internetowej

matematyka, informatyka

12.

Anna Kostrzewa – Pawlak Opiekun SU historia, WOS, świetlica

13.

Anna Szmigiel

wychowanie przedszkolne

14.

Ewelina Panek

wychowanie do życia w rodzinie, język niemiecki 

15.

Michał Suter

religia

16. Katarzyna Hurylska język niemiecki
18. Barbara Kleszcz fizyka
19. Krzysztof Jarząbek geografia, EDB
19. Elżbieta Wiśniewska pedagog szkolny
20. Barbara Sitna logopedia
21.      
22.      
23.