Plan pracy świetlicy i biblioteki

Rok szkolny 2022/2023

        

                                   

  poniedziałek              wtorek                      środa                   czwartek                         piątek            
1.  800 – 845

 

 

 

 

Świetlica

A. Kostrzewa-Pawlak

2. 855 – 940             
3. 950 – 1035          
4. 1045 – 1130          
  długie przerwy

1130 – 1145  

1230 – 1245  

1130 – 1145

przerwa obiadowa

1230 – 1330

biblioteka

1130 – 1145

przerwa obiadowa

1230 – 1330

biblioteka

1130 – 1145

przerwa obiadowa

1230 – 1330

biblioteka

1130 – 1145

przerwa obiadowa

1230 – 1330

biblioteka

1130 – 1145

przerwa obiadowa

1230 – 1330

biblioteka

5. 1145 – 1230  

Świetlica

D. Kozica

Świetlica

E. Dąbrowska

Świetlica

D. Kozica

Świetlica

A. Kostrzewa-Pawlak

Świetlica

A. Słowik

6. 1245 – 1330

Świetlica

D. Kozica

Świetlica

A. Bujak

Świetlica

A. Bujak

Świetlica

A. Kostrzewa-Pawlak

Świetlica

D. Kozica

7. 1340 – 1425

Świetlica

E. Leszczewska

 

 

Świetlica

A. Bujak

Świetlica

A. Kostrzewa-Pawlak

Świetlica

A. Kostrzewa-Pawlak