Plan pracy świetlicy i biblioteki

Rok szkolny 2018/2019 

        

 

  poniedziałek    

         wtorek          

           środa                   czwartek                         piątek            
1.  800 – 845

Świetlica

D. Kozica

 

Świetlica

D. Kozica

Świetlica

D. Kozica

Świetlica

I. Olek – Faryś

2. 855 – 940

 

  biblioteka biblioteka  
3. 950 – 1035

biblioteka

    biblioteka  
 

1035 – 1055
długa przerwa

biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka biblioteka
4. 1055 – 1140

 

    biblioteka  
5. 1150 – 1235  

 

 

Świetlica

I. Olek – Faryś

biblioteka

Świetlica

I. Olek – Faryś

6. 1245 – 1330

Świetlica

I. Olek – Faryś

Świetlica

I. Olek – Faryś

Świetlica

I. Olek – Faryś

Świetlica

I. Olek – Faryś

Świetlica

I. Olek – Faryś

7. 1340 – 1425

Świetlica

I. Olek – Faryś

Świetlica

I. Olek – Faryś

 

Świetlica

I. Olek – Faryś

Świetlica

I. Olek – Faryś