Egzamin na kartę rowerową

W dniu 14.06.2021 r. uczniowie kl. IV w Zespole Szkoły i Przedszkola w Komornikach przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
1. Część teoretyczna.
Było to sprawdzenie wiadomości w formie pisemnej i ustnej, które odbywało się przez cały rok szkolny. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, zasad przejazdu przez skrzyżowanie, udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.
2. Część praktyczna
Egzamin praktyczny odbył się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego na parkingu przy świetlicy wiejskiej.
W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą jazdę po łukach oraz wykonywanie następujących manewrów:
• skręcanie w prawo
• skręcanie w lewo
• zawracanie
• omijanie przeszkód
• wymijanie
• włączanie się do ruchu
• zatrzymanie
upewnienie się o możliwości jazdy,
płynne ruszanie z miejsca,
upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami,
hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali: zaproszony funkcjonariusz policji oraz nauczyciel zajęć technicznych – pani Katarzyna Janicka.