Oficjalne „oddanie” budynku szkoły po remoncie…

25 listopada 2021 r., symbolicznym przecięciem wstęgi, po trzymiesięcznym remoncie “oddany” został budynek naszej szkoły. Dokonali tego poseł na Sejm – Paweł Rychlik, wójt gminy Mokrsko -Zbigniew Dąbrowski, pani dyrektor szkoły Aneta Słowik, przewodnicząca Rady Rodziców – Joanna Kaźmierska oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Oliwia Baranowska. Na uroczystość zaproszono wszystkich, którzy przyczynili się do zmiany wizerunku naszej szkoły, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego p. Zbigniewa Matysa oraz przedstawicieli firmy CRK, która wykonała remont. Budynek zyskał całkiem nowy wygląd i wyższy standard energetyczny. Termorenowacja pochłonęła ponad pół miliona złotych, a znaczną część kosztów stanowiła dotacja z budżetu państwa.
W wystąpieniu otwierającym spotkanie pani dyrektor Aneta Słowik przypomniała, że elewacja budynku była już bardzo zniszczona, a blaszane pokrycie dachu z połowy lat 90. również nadawało się już do wymiany. Co zostało zrobione? Ocieplono stropodach i ściany, wykonano nową elewację, wymieniono drzwi zewnętrzne prowadzące do szkoły, przedszkola i kotłowni, wymieniono instalacją odgromową oraz częściowo stolarkę okienną. Nowe oblicze zyskało też wejście do budynku, przy którym zbudowano schody z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja kosztowała 542 tys. zł. Pozyskane przez Urząd Gminy w Mokrsku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 404 tys. zł. Pani dyrektor podkreśliła, że wszystko to dokonało się za sprawą pana posła, władz gminy, projektanta i pracowników firmy CRK oraz serdecznie za to podziękowała. Po oficjalnych przemówieniach uczniowie i przedszkolaki zaprezentowali występ artystyczny, w którym przybliżono m.in. długą historię naszej szkoły. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz różnymi gadżetami z logiem Sejmu, podarowanymi przez pana posła.
Poprawa estetyki budynku szkoły spowodowała, że stał się on jedną z wizytówek nie tylko Komornik, ale także gminy Mokrsko.
Informacja na temat tego wydarzenia i galeria zdjęć jest również na stronie wielun.naszemiasto.pl oraz na stronie Kulis Powiatu.