Zakończenie roku szkolnego cd.

W dniu zakończenia roku szkolnego odbyło się posumowaniu projektu „Siła dzieci płynąca z nauki”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+ na terenie Grecji. Na tę uroczystość, przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP – Pan Paweł Rychlik, Wójt Gminy Mokrsko – Pan Zbigniew Dąbrowski, radni z Komornik i Jasnej Góry – Pan Dominik Chwaliński i Pan Tomasz Kryściak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Joanna Kaźmierska.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Aneta Słowik, która przedstawiła działania jakie zostały podjęte, aby ten projekt zrealizować. Podsumowując, dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjazdu oraz czuwali nad bezpieczeństwem dzieci. Podziękowała m.in. Panu Posłowi i Panu Wójtowi za wszelką pomoc w realizacji tych działań, Panu Wójtowi i Panom Radnym (w tym nieobecnemu Panu Zbigniewowi Szkudlarkowi) za sfinansowanie czapek z logiem szkoły, które ułatwiły lokalizację naszych uczniów podczas różnych wyjazdów na terenie Grecji, wszystkim Radnym Gminy Mokrsko za jednomyślną akceptację zwrotnego wkładu własnego na realizację projektu, a Pani Przewodniczącej za owocną współpracę. Następnie Oliwia Baranowska i Michał Majtyka – uczniowie kl.VIII – zaprezentowali wszystkim zebranym jak wyglądał każdy dzień naszego pobytu na Riwierze Olimpijskiej. Opowiadali o licznych wycieczkach, zadaniach projektowych, zajęciach w greckim gimnazjum, a przede wszystkim o korzyściach, jakie dał uczestnikom ten wyjazd. Nie mogło zabraknąć też tańca greckiego, który zakończył prezentację. Na koniec głos zabrali Pan Wójt i Pan Poseł. Obaj podkreślili zasługi Pani Dyrektor związane z napisaniem wniosku oraz jej zaangażowanie w realizację jego założeń. Były również życzenia ze strony władz udanego wypoczynku w związku z rozpoczynającymi się wakacjami.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie. 
 

 

Related Post