Pogadanka z policjantem i zajęcia z psychologiem

W ramach działań profilaktycznych, które w szkole zaplanowano na ten rok szkolny, 3 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszką policji,p. Anną Stępień, na temat "Konsekwencje prawne wynikające z niewłaściwego zachowania się uczniów".

Prowadząca mówiła m.in. o skutkach stosowania cyberprzemocy.Natomiast 26 kwietnia uczniowie klas IV – VI brali udział w warsztatach na temat "Przeciwdziałanie zachowaniom agesywnym w relacjach rówieśniczych". Prowadziła je p. psycholog Aldona Franelak – Kubonik, pracująca na co dzień w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu. W czasie spotkania mówiono o tym, co może być przyczyną zachowań agresywnych, jakie formy przybiera agresja, dlaczego nie powinniśmy krzywdzić innych oraz jakie konsekwencje grożą tym, którzy będą to robić. Ponadto uczestnicy warsztatów próbowali wypracować metody, sposoby radzenia sobie ze złością.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Uczniowie chętnie angażowali się w proponowane im przez prowadzącą działania. Mamy nadzieję, że cel spotkania zostanie osiągnięty. Czas to pokaże.