Sprzątanie Świata

17 września 2021 r., tradycyjnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata – Polska. Klasy I – III sprzątały teren w pobliżu szkoły, Kolonię i centrum Komornik. Kl. IV zadbała o czystość Pasternika i pozostałej części Komornik. Klasa V – posprzątała Orzechowiec, klasa VII – Jasną Górę, a klasa VIII – Sadzawki i Zmyślonę. Wszyscy ruszyli do akcji z wielkim zapałem, a wychowawczynie czuwały nad bezpieczeństwem uczniów. Była to też wspaniała okazja do integracji klas oraz spędzenia czasu na świeżym powietrzu.