Wspieramy Ukrainę

W naszej szkole, tak jak w całej Polsce, ruszyła zbiórka darów dla mieszkańców dotkniętych wojną w Ukrainie oraz uchodźców zamieszkałych w naszym regionie. Zbiórkę i bezpośrednią pomoc przybyłym rodzinom koordynuje opiekun wolontariatu pani Ewelina Leszczewska. Szkoła współpracuje również w tym zakresie z OSP w Komornikach, która taką zbiórkę również przeprowadza.

W akcję „Pomoc dla Ukrainy” włączyli się wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny i opiekun SK PCK. Zorganizowano pogadanki na lekcjach wychowawczych oraz różnego typu zajęcia.