Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 r.  zakończyliśmy rok szkolny i pożegnaliśmy klasę VIII. Niestety ze względu na pandemię nie odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami spotkali się w klasach, gdzie wręczono im świadectwa i nagrody oraz przekazano listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców uczniów klasy III i VIII. Uczniów klasy VIII osobiście pożegnała również pani dyrektor.

W tym roku 17 uczniom z klas V – VIII wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a wśród nich 8 uczniów otrzymało stypendium. Szczęśliwcami zostali ci, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów wiodących oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Byli to:
z klasy V Michał Majtyka i Patryk Ciura,
z klasy VI Lidia Kupis,
z klasy VII Natalia Szczepańska i Daniel Biskup,
z klasy VIII Wiktoria Baranowska, Bartosz Dzięcioł i Piotr Straszak.
W  klasach I – III  8 uczniom wręczono nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce.

Poza tym uczestnikom różnych konkursów, akcji oraz za pracę na rzecz szkoły wręczono dyplomy ewentualnie nagrody rzeczowe.