Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r.  zakończyliśmy rok szkolny i pożegnaliśmy klasę VIII. Ze względu na pandemię odbyła się uroczysta akademia z udziałem kl. IV – VIII, którą przygotowali uczniowie klasy VII i VIII wraz z wychowawczyniami. Po części artystycznej uczniom kl. VIII wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i nagrody.

W tym roku 13 uczniom z klas IV – VIII wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a wśród nich 4 uczniów otrzymało stypendium. Szczęśliwcami zostali ci, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów wiodących oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Byli to:
z klasy VI Michał Majtyka,
z klasy VIII Natalia Szczepańska, Daniel Biskup, Aleksandra Perka.

W tym samym czasie uczniowie klas I – III wraz ze swoimi wychowawczyniami spotkali się w klasach, gdzie wręczono im świadectwa i dyplomy, a 9 uczniom tych klas dodatkowo wręczono nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. 

Rodzice zaangażowani w prace na rzecz szkoły otrzymali podziękowania, a rodzice uczniów kl. VIII, (tych, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem) –  listy gratulacyjne.

Poza tym uczestnikom różnych konkursów, akcji oraz za pracę na rzecz szkoły wręczono dyplomy ewentualnie nagrody rzeczowe.