Zakończenie roku szkolnego 2022-23

23 czerwca 2023 r. zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023 i pożegnaliśmy klasę VIII. Najpierw odbyło się uroczyste podsumowanie programu ERASMUS+, a następnie akademia, którą przygotowali uczniowie klasy VI i VIII wraz z wychowawczyniami. Po części artystycznej uczniom kl. VIII wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i nagrody.

W tym roku ośmiu uczniom z klas IV – VIII wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a wśród nich dwóch uczniów otrzymało stypendium. Szczęśliwcami zostali ci uczniowie z kl. V-VIII, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów wiodących oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Są to: Zofia Piotrowska z klasy VI i Michał Majtyka z klasy VIII.
Następnie 6 –ciu uczniom z klas I – III wręczono nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce.
Rodzice uczniów kl. III i VIII, zaangażowani w prace na rzecz szkoły, otrzymali podziękowania, a rodzice trzech uczniów kl. VIII, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, listy gratulacyjne.
Uczniom, reprezentującym szkołę na zawodach sportowych wręczono Dyplomy Sportowca, a tym, którzy prawie codziennie byli szkole – Dyplomy za 100 procentową lub wzorową frekwencję. Oprócz tego uczestnicy różnych konkursów, akcji czy zajęć pozalekcyjnych otrzymali dyplomy, ewentualnie nagrody książkowe.
Wszystkim uczniom naszej szkoły serdecznie gratulujemy wyników i promocji do następnych klas, a uczniom klasy VIII życzymy dostania się do wymarzonych szkół i powodzenia na dalszym etapie edukacji.

Related Post