Bezpieczeństwo w szkole. WAŻNE!

Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach, na polecenie Kuratorium Oświaty w Łodzi, zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców uczniów tej placówki o zapoznanie się z procedurami w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym.

Procedury w sytuacjach kryzysowych w PSP w Komornikach.

Instytucje udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.