,,Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”

W naszej szkole realizowany jest MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY -wspierający rozwój czytelnictwa w roku szkolnym 2022/2023 „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”. Skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.
CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 3 października 2022 roku do 31 maja 2023 roku.
CELE PROJEKTU: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Projekt ten, w ramach innowacji pedagogicznej,  realizuje p. Elżbieta Kałużna wraz z klasą III. Uczniowie tej klasy właśnie zakończyli działania związane z realizacją I modułu. Przeczytali lekturę pt. „Sposób na Elfa” M. Pałasza, uzupełnili strony w Lekturniku oraz wykonali plakat z najciekawszymi miejscami, które warto zobaczyć we Wrocławiu. Przygotowali również Lapbooki o lekturze oraz akcję bookcrossingową. Następnie spakowali walizkę, by wyruszyć w literacka podróż po Wrocławiu. Życzymy kolejnych udanych podróży w ramach projektu.  Zapraszamy na Fotorelację