Ekologia w zadaniach matematycznych

25 marca 2022 r. uczniowie kl. IV wzięli udział w kolejnej lekcji matematyki, zrealizowanej przez p. K. Biskup, dotyczącej rozwiązywania zadań o treściach ekologicznych. Były to zajęcia otwarte dla nauczycieli, realizowane w ramach projektu „Nasza ekopracowania”. Uczniowie podczas lekcji rozwiązywali w grupach zadania, mające na celu ponieść ich świadomość ekologiczną, w tym poznanie przyczyn zanieczyszczenia środowiska. Szczególnym powodzeniem cieszyły się ćwiczenia interaktywne, dotyczące segregacji śmieci.