Inne zajęcia w szkole partnerskiej

Wyjazd do Grecji miał na celu doskonalenie przede wszystkim kompetencji językowych, informatycznych, a także kreatywności, współpracy w grupie, umiejętności radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. W związku z tym, aby rozwijać te kompetencje, uczniowie mieli do wykonania różne zadania w terenie, a następnie wracali do szkoły i tworzyli w grupach prezentacje w języku angielskim, wykorzystując m.in. program Canva czy Power Point. Tematyka prezentacji była związana nie tylko z ekologią, ale również z wiedzą na temat Góry Olimp, tradycyjnych potraw greckich oraz z nauką języka greckiego.Aby poznać regionalne potrawy, a także składniki z jakich się je wykonuje i sposób ich przyrządzania, uczniowie udali się na pobliskie targowisko do Leptokarii, gdzie zebrali potrzebne informacje od lokalnych producentów. Najpierw jednak każda grupa wylosowała dwie potrawy. Ich zadaniem było dowiedzieć się, jak nazywają się te potrawy i produkty, z których zostały wykonane. Dodatkowo należało użyć nazw w języku greckim, polskim i angielskim. Opracowanie przepisu w pracowni komputerowej także wymagało użycia tych trzech języków. Również podczas posiłków na terenie hotelu uczniowie mieli odszukać tradycyjne potrawy greckie. Mogli wtedy wyrazić swoje walory smakowe co do tych potraw i wymienić się spostrzeżeniami.
Ponadto uczniowie w trzech językach opracowali też zwroty grzecznościowe, które na co dzień ułatwiały im porozumiewanie się zarówno na terenie szkoły, hotelu jak i na wyjazdach.

#Erasmus+