„Kredkobranie” i „Kasztanobranie”

30 września zakończyła się akcją „Kredkobranie”– zbiórka nowych przyborów szkolnych dla dzieci na Kresach. Paczka dotarła już do Fundacji Ignatianum w Krakowie, skąd przybory trafią do potrzebujących dzieci. 

Natomiast 15 października zakończyła się akcja „Kasztanobranie dla Krzysia”, czyli zbiórka kasztanów na jego leczenie i rehabilitację! Krzyś jest podopiecznym Fundacji ARIADNA oraz Fundacji Pomaganie jest fajne. Opiekun wolontariatu p. Ewelina Leszczewska czuwała nad przebiegiem obu akcji.