Laboratoria przyszłości – październik

W październiku w dalszym ciągu prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem sprzętu, pozyskanego w ramach #LaboratoriaPrzyszłości. Tym razem wykorzystano kamerę i aparat fotograficzny. Najpierw zakupiono odpowiednie karty pamięci i „do roboty”. Sprzęty te uwieczniły uroczystość oddania ekopracowni w naszej szkole, która odbyła się 18 października.

W celu testowania „zabierane” były również na zajęcia terenowe  – lekcja plastyki w  kl. 4 w plenerze (film)  Zdjęcia

W dalszym ciągu dużym powodzeniem cieszą się Pfotony. Na lekcjach wychowania fizycznego w kl. 3 oraz plastyki w kl 4. p. E. Kałużna wykorzystała je w celu uatrakcyjnienia zajęć. 

Natomiast na lekcji informatyki uczniowie kl. 4, pod okiem p. K. Biskup, programowali Photony z użyciem interfesju Photon Block. Zadaniem uczniów było zaprogramowanie Photonów w taki sposób, aby jednocześnie wykonywały te same czynności.