Lekcja otwarta z biologii

We wtorek 5 października 2021 r. p. Agata Zawadzka poprowadziła lekcję otwartą z biologii. Drzwi klasy stanęły otworem dla rodziców uczniów klasy V oraz zainteresowanych nauczycieli. Tematem lekcji były obserwacje mikroskopowe. Uczniowie podczas lekcji dowiedzieli się w jaki sposób przygotować preparat mikroskopowy oraz o czym należy pamiętać podczas obserwacji mikroskopowej. Zaproszeni goście wraz z panią dyrektor mieli okazję zobaczyć jak wygląda lekcja z wykorzystaniem mikroskopów optycznych oraz narzędzi multimedialnych. Podczas zajęć aktywny udział brali nie tylko uczniowie, ale i pozostali goście.