Pierwsza pomoc czyli pierwszaki ratują..

Uczniowie kl. I naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym przystąpili do realizacji programu Bezpieczna Akademia Puchatka. W ramach tego programu uczyli się o bezpieczeństwie oraz udzielaniu pierwszej pomocy. W dniu 19. 02. 2021 r. wychowawca klasy pierwszej Elżbieta Kałużna poprowadziła zajęcia praktyczne z tego zakresu.
Celem zajęć była teoretyczna i praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w sytuacji, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy. Uczniowie poznali tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc. Pierwszaki wykazały duże zainteresowanie poruszaną tematyką. Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia ochoczo przystąpili do części praktycznej. Ćwiczyli wzywanie pomocy, wykorzystując do tego celu telefony-zabawki. Następnie obejrzeli scenkę w wykonaniu nauczyciela, przedstawiającą kolejno wszystkie czynności wykonywane przez osoby udzielające pierwszej pomocy, potem zaś samodzielnie ćwiczyli na fantomach czynności ratownicze.  Z pewnością udało się rozbudzić wśród nich zainteresowanie tematem – jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że wspólna nauka połączona z zabawą przyniesie wymierne korzyści: pojęcie skutecznych działań ratujących życie w realnej sytuacji.