Targi Edukacyjne

EduEWI Bus to nowy projekt, który ma pomóc uczniom ostatnich klas szkół podstawowych, wybrać jak najlepiej kierunek kształcenia w szkole ponadpodstawowej. 16 marca 2022 r. Bus odwiedził naszą gminę, by przedstawić ofertę kształcenia. Uczniowie klasy VIII wzięli udział tych Targach Edukacyjnych, które odbyły się w ZSiP w Mokrsku.