Wyjazd do Grecji w ramach programu Erasmus+

W dniach 28 maja – 10 czerwca 2023 r. 29 uczniów naszej szkoły z klasy IV, V, VI i VIII oraz 4 opiekunów, w ramach projektu „Siła Dzieci płynąca z nauki” –  programu Erasmus+, przybyło do przepięknej miejscowości Platamonas w Grecji, gdzie  zamieszkali w hotelu Platamon usytuowanym nad brzegiem Morza Egejskiego. Projekt miał na celu doskonalenie kompetencji językowych, informatycznych oraz rozwijanie takich kompetencji jak kreatywność, współpraca w grupie, krytyczne myślenie czy umiejętność zarządzania czasem, a także podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, kształtowanie pozytywnych postaw, poznawanie  różnorodnych kultur, obyczajów i miejsc oraz budowanie poczucia wspólnoty w ramach Unii Europejskiej.

Uczestnicy projektu przed wyjazdem  zostali objęci przygotowaniem z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz przygotowaniem kulturowym i językowym.

W podróż wyruszyli w niedzielę rano, 28 maja 2023 r. Trasa wiodła przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię Północną. Mieli okazję podziwiać przeważnie górzyste krajobrazy tych państw oraz zobaczyć jak wygląda przekraczanie granicy państw nie należących do Unii Europejskiej. Podróżowali wspólnie z uczniami z Mazur, a konkretnie z Olecka. Na miejsce dotarli w poniedziałek po południu, po 28 godzinach jazdy. Po zakwaterowaniu nastąpiło zwiedzanie hotelu oraz jego otoczenia, gry i zabawy, a także przywitanie z morzem. Już pierwszego dnia wykorzystywali wiedzę ze wspomnianych zajęć z języka angielskiego, w celu porozumienia się z obsługą hotelu oraz w czasie postojów na parkingach.

#Erasmus+