Wyniki konkursu Olimpus

W styczniu 2020 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Olimpus z języka polskiego i matematyki w kl. VII – VIII i języka angielskiego w klasach VI – VIII. Wyniki rozstrzygnięto w kategorii klas VI – VIII i VII – VIII, przyznając 1. 2. i 3. miejsce za konkurs szkolny.

Z każdego przedmiotu można było uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Oto najlepsze wyniki w szkole:

język polski (udział wzięło 10 osób: 8 z kl. VII i 2 z kl. VIII)

  1. Natalia Szczepańska kl. VII – 46 p.
  2. Daniel Biskup i Zuzanna Namyślak kl. VII – 36 p.
  3. Bartosz Dzięcioł kl. VIII – 34 p.

matematyka (udział wzięło 10 osób: 8 z kl. VII i 2 z kl. VIII)

  1. Daniel Biskup kl. VII – 43 p.
  2. Sebastian Ceglarek kl. VII – 40 p.
  3. Zuzanna Namyślak kl. VII – 38 p.

język angielski (udział wzięło 9 osób: 1 z kl. VI, 5 z kl. VII i 3 z kl. VIII)

  1. Daniel Biskup kl. VII – 46 p.
  2. Natalia Szczepańska kl. VII – 40 p.
  3. Bartosz Perek kl. VII  – 36 p.