Zajęcia terenowe kl. 4 i 5

3 czerwca uczniowie klas 4 i 5, pod opieką pani Agaty Zawadzkiej i pani Ewy Dąbrowskiej, wzięli udział w zajęciach terenowych. Zadania, jakie wykonywali, dotyczyły oznaczania roślin rosnących w pobliżu szkoły 🌱🌳🌲, a także badanie czystości powietrza 💨 i gleby. Pomoce dydaktyczne 📚 przygotowała pani A. Zawadzka (w porozumieniu z panią E. Dąbrowską). W trakcie zajęć wykorzystano również zestaw do badania gleby, zakupiony ze środków przeznaczonych na realizację projektu ekologicznego. Uczniowie bardzo angażowali się w wykonywanie powierzonych zadań.