Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 r.  zakończyliśmy rok szkolny i pożegnaliśmy klasę VIII. Najpierw odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie klasy VII i VIII wraz z wychowawczyniami. Po części artystycznej uczniom kl. VIII wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i nagrody.

W tym roku siedmiu uczniom z klas IV – VIII wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a wśród nich dwóch uczniów otrzymało stypendium. Szczęśliwcami zostali ci, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów wiodących oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

Są to:

  • Zofia Piotrowska z klasy V,
  • Michał Majtyka z klasy VII.

Następnie 9 –ciu uczniom z klas I – III wręczono nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce.

Rodzice uczniów kl. III i VIII, zaangażowani w prace na rzecz szkoły, otrzymali podziękowania, a rodzice uczennicy kl. VIII, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, list gratulacyjny.

Uczniom, reprezentującym szkołę na zawodach sportowych wręczono Dyplomy Sportowca, a tym, którzy prawie codziennie byli szkole – Dyplomy za 100 procentową lub wzorową frekwencję.

Poza tym uczestnicy różnych konkursów i akcji otrzymali dyplomy, ewentualnie nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczniom naszej szkoły serdecznie gratulujemy wyników i promocji do następnych klas, a uczniom klasy VIII życzymy dostania się do wymarzonych szkół i powodzenia na dalszym etapie edukacji.