Więcej o: Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej

15 października 2021 r. uroczyście obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Uroczystą akademię przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunów: p. Anety Bujak i p. Anny Kostrzewy – Pawlak. Występy rozpoczęto piosenką w wykonaniu wszystkich uczniów kl. IV – VIII. Następnie uczniowie wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom za ich trud, a żartobliwymi scenkami ukazali codzienność szkolną. Wszyscy dobrze się bawili, a szczególnie przedszkolaki.

Na koniec pani dyrektor podziękowała za piękne występy i życzenia, a nauczycielom za włożony trud i zaangażowanie w okresie zdalnego nauczania.


 

Więcej o: „Kredkobranie” i inne akcje charytatywne w naszej szkole

„Kredkobranie” i inne akcje charytatywne w naszej szkole

30 września zakończyła się akcją „Kredkobranie”– zbiórka nowych przyborów szkolnych dla dzieci na Kresach. Paczka dotarła już do Fundacji Ignatianum w Krakowie, skąd przybory trafią do potrzebujących dzieci. 

Natomiast 15 października zakończyła się akcja „Kasztanobranie dla Krzysia”, czyli zbiórka kasztanów na jego leczenie i rehabilitację! Krzyś jest podopiecznym Fundacji ARIADNA oraz Fundacji Pomaganie jest fajne. Opiekun wolontariatu p. Ewelina Leszczewska czuwała nad przebiegiem obu akcji. 

 8 października nasza szkoła w wyniku nominacji przez ZSiP w Krzyworzece wzięła udział w challange na rzecz chorego na serce chłopca z naszej okolicy. Kwota 425,35 trafiła na konto Franka Strózika❤
Oprócz tego 20 października w naszej szkole odbędzie się kiermasz książek, gier planszowych i muffinek, przyniesionych przez naszych uczniów. Dochód również przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Franka. Nad jego przygotowaniem czuwa opiekun SK PCK p. Katarzyna Janicka.
Trwa również akcja zbierania plastikowych nakrętek na rzecz tego chłopca.
 
 
 
 
 
Więcej o: Lekcja otwarta z biologii

Lekcja otwarta z biologii

We wtorek 5 października 2021 r. p. Agata Zawadzka poprowadziła lekcję otwartą z biologii. Drzwi klasy stanęły otworem dla rodziców uczniów klasy V oraz zainteresowanych nauczycieli. Tematem lekcji były obserwacje mikroskopowe. Uczniowie podczas lekcji dowiedzieli się w jaki sposób przygotować preparat mikroskopowy oraz o czym należy pamiętać podczas obserwacji mikroskopowej. Zaproszeni goście wraz z panią dyrektor mieli okazję zobaczyć jak wygląda lekcja z wykorzystaniem mikroskopów optycznych oraz narzędzi multimedialnych. Podczas zajęć aktywny udział brali nie tylko uczniowie, ale i pozostali goście.

Więcej o: Stypendium za wysokie wyniki w nauce

Stypendium za wysokie wyniki w nauce

5 października 2021 r. Michał Majtyka, uczeń kl. 7 otrzymał stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2020/21 oraz nagrodę książkową. Obie nagrody wręczył osobiście Wójt Gminy Mokrsko – p. Zbigniew Dąbrowski. Stypendium otrzymało jeszcze troje naszych absolwentów: Daniel Biskup, Aleksandra Perka oraz Natalia Szczepańska. Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Więcej o: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – Pasowanie pierwszoklasistów

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – Pasowanie pierwszoklasistów

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Ze względu na pandemię uroczystość odbyła się tylko z udziałem klas I – IV. Pozostali uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach.

Z okazji pasowania uczniowie kl. IV pod kierunkiem p. Danuty Kozica i p. Anety Bujak przygotowali część artystyczną. Następnie uczniowie klasy pierwszej ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami i w ten sposób oficjalnie przyjęci zostali do grona uczniów naszej szkoły. Potem pani dyrektor dokonała pasowania na ucznia klasy pierwszej. Na koniec otrzymali oni pamiątkowe dyplomu i upominki, a rodzice wręczyli swoim pociechom rożki obfitości.

Więcej o: Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r.  zakończyliśmy rok szkolny i pożegnaliśmy klasę VIII. Ze względu na pandemię odbyła się uroczysta akademia z udziałem kl. IV – VIII, którą przygotowali uczniowie klasy VII i VIII wraz z wychowawczyniami. Po części artystycznej uczniom kl. VIII wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i nagrody.

W tym roku 13 uczniom z klas IV – VIII wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a wśród nich 4 uczniów otrzymało stypendium. Szczęśliwcami zostali ci, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów wiodących oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Byli to:
z klasy VI Michał Majtyka,
z klasy VIII Natalia Szczepańska, Daniel Biskup, Aleksandra Perka.

W tym samym czasie uczniowie klas I – III wraz ze swoimi wychowawczyniami spotkali się w klasach, gdzie wręczono im świadectwa i dyplomy, a 9 uczniom tych klas dodatkowo wręczono nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. 

Rodzice zaangażowani w prace na rzecz szkoły otrzymali podziękowania, a rodzice uczniów kl. VIII, (tych, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem) –  listy gratulacyjne.

Poza tym uczestnikom różnych konkursów, akcji oraz za pracę na rzecz szkoły wręczono dyplomy ewentualnie nagrody rzeczowe.

Więcej o: „ Z biegiem rzeki” – lekcja przyrody w warunkach naturalnych

„ Z biegiem rzeki” – lekcja przyrody w warunkach naturalnych

Korzystając z pięknej letniej pogody w dniu 14 czerwca 2021 r. uczniowie klasy IV wraz nauczycielką przyrody p. Mariolą Siedlecką udali się na rowerową wycieczkę nad rzekę Prosnę w okolicach Wróblewa, gm. Skomlin. Uczniowie na własne oczy mogli obserwować życie w wodzie, gatunki zwierząt i roślin wodnych; warunki życia w wodzie słodkiej płynącej. Ogromne zainteresowanie wszystkich uczestników zajęć wzbudziła dość pokaźna rodzina raków, różnych rozmiarów,  żyjących tuż przy brzegu rzeki. Pod czujnym okiem małych obserwatorów znalazły się także maleńkie ryby i inne organizmy wodne: chruściki, kiełże, ślimaki; ważki. Dzieci pod kierunkiem nauczyciela charakteryzowały roślinność występującą w wodzie oraz tuż przy brzegu rzeki. Miejmy nadzieję, że w ten sposób zdobyta wiedza okaże się trwała, a wrażenia długo pozostaną w pamięci uczniów.

Zmęczeni mali przyrodnicy chętnie odpoczywali na łonie natury korzystając z jej uroków.

 I ten zapach świeżego siana … Ach….!!!

Więcej o: Dzień Dziecka w Chróścinie

Dzień Dziecka w Chróścinie

31 maja świętowaliśmy Dzień Dziecka w Chróścinie, w gospodarstwie agroturystycznym „Pod bocianim Gniazdem”. Po okresie zdalnego nauczania była to wspaniała okazja, aby pobyć razem na łonie natury. Oprócz pobytu w gospodarstwie, gdzie można było karmić zwierzęta i zjeść miedzy innymi przepyszne „kluski na chadrze”, zorganizowano nam przejazd Baną, zwiedzanie cerkwii i pałacu Łopuchinów. Na koniec było ognisko i dyskoteka w „Szopie”.