Dyrekcja

Dyrektorem Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach jest  Aneta Słowik