Erasmus+

Finansowane Przez UEDzięki dofinansowaniu ze środków Programu Erasmus+, nasza szkoła będzie w tym roku realizować projekt: Siła dzieci płynąca z nauki. W ramach, którego planujemy mobilność zagraniczną 30 naszych uczniów wraz z 4 opiekunami do szkoły partnerskiej w Grecji w terminie 28.05.2023 r. – 10.06.2023 r.

W ramach realizacji działań projektowych chcemy przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów i pokazać im możliwości stawiane przez otaczający ich świat, uświadamiając młodzież, że ich działania mają wpływ na otaczającą rzeczywistość. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, w tym językowych u uczniów. Podczas mobilności uczestnicy poznają również dobre praktyki związane z dbaniem o środowisko, ekosystemem i segregowaniem śmieci.

Nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach wspólnie ze swoimi greckimi rówieśnikami. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technik uczenia się. Uczniowie każdej szkoły zaprezentują swoją szkolę, region i kraj. Zdobędą wiedzę na temat kultury, historii i tradycji drugiego kraju. Szczególny nacisk podczas zajęć będzie położony na poprawę umiejętności językowych naszych uczniów. Położymy nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności z dziedziny szeroko rozumianej ochrony środowiska i działalności proekologicznej.

ZACZYNAMY REKRUTACJĘ:

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenie go w terminie do 21.04.2023 r. do wychowawcy.

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Prezentacja miejsca pobytu

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u Wychowawców klas.

 Czekamy na wasze zgłoszenia!

Więcej o: Sukces w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Sukces w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej

15 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły wyłonione w wyniku szkolnych eliminacji.
Pierwszy zespół reprezentował klasy IV – VI w składzie: Patryk Ciura (kl. IV), Lidia Kupis (kl. V) oraz Daniel Biskup (kl. VI).
W skład drugiego zespołu (klas VII – VIII i III gimnazjum) wyłonionego spośród uczniów klasy VII weszły: Wiktoria Baranowska, Julia Curyło i Anna Soforek. Czytaj więcej „Sukces w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

Więcej o: Święto Kobiet w naszej szkole

Święto Kobiet w naszej szkole

W dniu 8 marca Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Iwoną Olek – Faryś przygotował uroczystą akademię z okazji Dnia Kobiet. Przedstawienie miało uświadomić wszystkim, jak ważną rolę w świecie pełni kobieta. Apel rozpoczął chórek szkolny piosenką „Babę zesłał Bóg”, a potem chłopcy w humorystyczny sposób mówili o kobietach. Na zakończenie popłynęło moc gorących życzeń dla wszystkich pań i dziewcząt. Paniom wręczone zostały kwiaty, a dziewczętom cukierki. Czytaj więcej „Święto Kobiet w naszej szkole”

Więcej o: żywa lekcja historii

żywa lekcja historii

4 lutego 2019 r. naszą szkołę odwiedzili panowie w wojskowych mundurach z minionych epok. Była to tzw. „żywa lekcja historii”. Tym razem aktorzy w bardzo ciekawy sposób opowiadali jaką drogę pokonali Polacy, aby odzyskać niepodległość po okresie zaborów. Przypomnieli uczniom walkę u boku Napoleona, powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe oraz okres I wojny światowej. Prezentowali broń oraz stroje wojskowe. Czytaj więcej „żywa lekcja historii”

Więcej o: Cyrk „Heca” odwiedził nas ponownie

Cyrk „Heca” odwiedził nas ponownie

1 lutego 2019 r. naszą szkołę ponownie odwiedził cyrk „Heca”.Artyści przygotowali dla nas nieco inne atrakcje. Z zapartym tchem śledziliśmy więc: żonglerkę kręglami, piłkami i obręczami, jazdę na monocyklu, magiczne sztuczki oraz występ klauna. Niektórzy z nas na moment stawali się artystami i brali udział w pokazach. Czytaj więcej „Cyrk „Heca” odwiedził nas ponownie”