Innowacyjność w naszym przedszkolu

Nazywam się Joanna Antoniewicz. Od 12 lat pracuję w zawodzie pedagoga szkolnego, terapeuty zajęciowego. Od września 2018 roku wprowadziłam w grupie starszej w przedszkolu innowację pedagogiczną noszącą nazwę „Terapia ręki – terapią całego ciała i umysłu”. Skąd pomysł na innowację? Inspiracją do stworzenia tego programu były oczywiście DZIECI i ich potrzeby. Od lat obserwuję najmłodszych w przedszkolach, a potem przez kolejne etapy edukacyjne w szkołach. Bardzo dużo dzieci ma problemy z poprawnym, czytelnym pisaniem oraz z czytaniem. Wiele także wykazuje syndromy nadpobudliwości psychoruchowej. Jak im pomóc? Jak zapobiec tym problemom? Co zrobić by dzieci idące do szkoły potrafiły poprawnie siedzieć w ławce, trzymać narzędzie pisarskie, czytelnie pisać i dobrze czytać? By znaleźć odpowiedzieć na te pytania ukończyłam kurs „Terapia ręki I i II stopnia – diagnoza i terapia” oraz zostałam trenerem metody „Ortograffiti” w zakresie pracy z uczniem z dysgrafią. Na bazie mojego doświadczenia zawodowego, terapeutycznego, licznych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych powstał pomysł stworzenia innowacji pedagogicznej. Odbiorcami programu nie mógł zostać nikt inny jak – przedszkolaki. To tu w przedszkolu wszystko się zaczyna – tu dzieci uczą się siedzieć w ławkach, tu kreślą swoje pierwsze litery, szlaczki, tu zaczynają rozkładać wyrazy na sylaby, uczą się współdziałać w grupie. Już na tym etapie edukacyjnym dzieci zauważają, że jedne potrafią robić coś lepiej od innych – porównują się, chcą dostawać „uśmiechnięte buźki” jako najwyższe oceny. Dlatego innowacja pedagogiczna „Terapia ręki – terapią całego ciała i umysłu” została skierowana właśnie dla przedszkolaków – ma wartość profilaktyczną, ma zapobiegać problemom z pisaniem, czytaniem, nieprawidłowymi postawami ciała, a także sprzyjać poprawnym kontaktom rówieśniczym.
Podczas zajęć dzieci uczą się jak prawidłowo siedzieć w ławce, trzymać długopis, ustawiać pod odpowiednim kątem kartkę. Rozwijają motorykę dużą – dbają o odpowiednie napięcie mięśni brzucha, obręczy barkowej, a także motorykę małą – wzmacniają mięśnie rąk, nadgarstka, dłoni. Każde zajęcia rozpoczynają się serią ćwiczeń wzmacniających, rozciągających mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę i pisanie. Następnie dzieci ćwiczą równowagę ciała oraz koordynację wzrokowo- ruchową. Wszystko to odbywa w ruchu, podczas zabaw. Dzieciaki mimowolnie nabywają „dobre” nawyki poprzez zabawę. Uczą się przy tym współpracy, poprawnej komunikacji, nabywają takie umiejętności jak: pewność siebie, asertywność, uczą się skupienia, cierpliwości, sposobów na rozładowanie energii i emocji. Podczas zabaw stolikowych dzieci lepią z plasteliny, malują paluszkami, poznają różne faktury materiałów – rozwijają przy tym precyzyjne ruchów palców.
Założeniem tej innowacji pedagogicznej jest wszechstronny rozwój dzieci poprzez ruch, zabawę- dlatego nosi ona nazwę „Terapia ręki – terapią całego ciała i umysłu”. Wszyscy wiemy, że tylko w zdrowym ciele, jest zdrowy duch. Jeżeli uda się poprzez tę innowację zminimalizować przyszłe niepowodzenia szkolne dzieci- będzie to duży sukces i wielka nagroda dla nas wszystkich. Życzę moim przedszkolakom by stworzony przeze mnie program rozwinął je wszechstronnie, by podczas zajęć uśmiech i radość gościła na ich twarzach.
Joanna Antoniewicz
Pedagog szkolny, terapeuta