Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

l.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nauczany przedmiot

1.

Aneta Słowik

dyrektor szkoły

język polski, biblioteka, świetlica

2.

Honorata Goclik

wicedyrektor

wychowawca starszej 
grupy przedszkolnej

wychowanie przedszkolne

3.

 Małgorzata Makówka

wychowawca młodszej
grupy przedszkolnej

wychowanie przedszkolne

4. Aneta Bujak wychowawca kl. II

Opiekun SU

edukacja wczesnoszkolna, 

5.

Danuta Kozica

wychowawca kl. III

edukacja wczesnoszkolna, 

6.

Elżbieta Kałużna

wychowawca kl. I

edukacja wczesnoszkolna, 

7.  Agata Zawadzka biologia, chemia, świetlica
8.
Ewa Dąbrowska
wychowawca kl. V
język polski, przyroda, świetlica
9.
Katarzyna Janicka
wychowawca kl. IV
opiekun PCK,
administrator dziennika elektronicznego
wychowanie fizyczne, technika, muzyka, plastyka, informatyka

10.

Ewelina Leszczewska

wychowawca kl. VII
opiekun wolontariatu

język angielski, świetlica

11.

Krystyna Biskup

wychowawca kl. VI

administrator strony internetowej

matematyka, informatyka

12.

Anna Kostrzewa – Pawlak Opiekun SU historia, świetlica

13.

Anna Szmigiel

wychowanie przedszkolne

14.

Ewelina Panek

wychowanie do życia w rodzinie, język niemiecki 

15.

Michał Suter

religia

16. Katarzyna Hurylska opiekun wolontariatu język niemiecki
18. Barbara Kleszcz fizyka
19. Krzysztof Jarząbek geografia
19. Elżbieta Wiśniewska pedagog szkolny
20. Barbara Sitna logopeda
21. Renata Płonka  nauczyciel wspomagający wychowanie przedszkolne
22.      
23.