Lekcja otwarta z języka angielskiego

W środę 19 grudnia 2018 r. odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego. Drzwi klasy stanęły otworem dla rodziców, dziadków, rodzeństwa uczniów klasy V. Tematem lekcji były święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. Zaproszeni goście wraz z panią dyrektor mieli okazję zobaczyć jak wygląda lekcja z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i interaktywnych. Podczas zajęć aktywny udział brali nie tylko uczniowie, ale i pozostali goście.