Nareszcie koniec remontu…

Po prawie 3 miesiącach zakończył się remont budynku naszej szkoły, wykonany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obejmował on termomodernizację budynku, wymianę pokrycia dachowego i docieplenie stropu. Budynek naszej szkoły zmienił się nie do poznania. 23 listopada w obecności zaproszonych gości nastąpi oficjalne otwarcie odnowionego budynku.

Budynek szkoły przed remontem.


Budynek szkoły po remoncie.