„Niepodległa w pieśni i słowie”

W ten sposób uczniowie naszej szkoły uczcili 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Wierszom o tematyce historycznej towarzyszyły również pieśni związane z historią naszego kraju. W ten patriotyczny repertuar, który zaprezentowały wszystkie klasy, wpisała się także krótka historia o najważniejszych symbolach narodowych. Na zakończenie wszyscy uroczyście odśpiewali hymn narodowy. W przygotowaniu uroczystości zaangażowani byli wychowawcy i nauczyciel muzyki, a nad jej przebiegiem czuwała p. Anna Kostrzewa – Pawlak.