Projekt Insta.ling dla Szkół.

 W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w projekcie Insta.ling dla Szkół. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych. Udział w programie daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego materiału w szkole, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu.
Podstawowym założeniem tej aplikacji jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Nauka odbywa się w ciekawej formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna. Dzięki Insta.Ling zarówno nauczyciele jak i rodzice (po podaniu nauczycielowi swojego adresu e-mail) mają wgląd w raporty z postępów dzieci, które obejmują systematyczność pracy i stopień opanowania materiału.
Korzyści dla nauczyciela z przystąpienia do Programu :
– zarządzanie pulą słówek do nauczenia;
– weryfikacja systematyczności pracy uczniów;
– śledzenie postępów uczniów;
– bezpłatny dostęp do zaawansowanych słówek.
Korzyści dla ucznia z przystąpienia do Programu :
– możliwość bezpłatnej nauki z Insta.Ling;
– nauka poprzez quiz;
– poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia;
– motywowanie do systematycznej pracy.
Link do strony: instaling.pl
Koordynatorki projektu: mgr Ewelina Leszczewska
mgr Katarzyna Hurylska