Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych

W dniach od 12 do 16 września obchodziliśmy Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych.
W szkole zrealizowano wiele działań. Powstała gazetka tematyczna. W starszej grupie przedszkolnej oraz w klasach I -VIII odbyły się zajęcia o charakterze profilaktycznym. Uczniowie przypomnieli podstawowe zasady higieny osobistej, jako głównego sposobu zapobiegania chorobom. Dzieci i młodzież poznały charakterystykę popularnych chorób zakaźnych. Na zajęciach poza wiedzą tematyczną u uczniów kształtowano empatię i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych.