Święto Edukacji Narodowej

16 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Młodzi artyści tańcem, wierszem i piosenką uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli.

Uczniowie podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. Pani Dyrektor Aneta Słowik podziękowała uczniom za wspaniały program artystyczny, a nauczycielom i pracownikom szkoły za sumienną pracę, życzyła również satysfakcji i radości z wykonywanego zawodu.
Za wysiłek wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania wraz z najlepszymi życzeniami dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela skierował do Grona Pedagogicznego Pan Wójt Zbigniew Dąbrowski.
W trakcie uroczystości uczennicy Zofii Piotrowskiej zostało wręczone stypendium Wójta Gminy Mokrsko za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2022/23.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!