Święto Komisji Edukacji Narodowej

W przeddzień Święta Komisji Edukacji Narodowej, 13 października 2017 roku, odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie klasy V i VII pod opieką p. Iwony Olek – Faryś, aby w imieniu całej społeczności uczniowskiej wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom szkoły za trud, jaki wkładają w swoją pracę.