Święto Kobiet w naszej szkole

W dniu 8 marca Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Iwoną Olek – Faryś przygotował uroczystą akademię z okazji Dnia Kobiet. Przedstawienie miało uświadomić wszystkim, jak ważną rolę w świecie pełni kobieta. Apel rozpoczął chórek szkolny piosenką „Babę zesłał Bóg”, a potem chłopcy w humorystyczny sposób mówili o kobietach. Na zakończenie popłynęło moc gorących życzeń dla wszystkich pań i dziewcząt. Paniom wręczone zostały kwiaty, a dziewczętom cukierki.