Erasmus+

Finansowane Przez UEDzięki dofinansowaniu ze środków Programu Erasmus+, nasza szkoła będzie w tym roku realizować projekt: Siła dzieci płynąca z nauki. W ramach, którego planujemy mobilność zagraniczną 30 naszych uczniów wraz z 4 opiekunami do szkoły partnerskiej w Grecji w terminie 28.05.2023 r. – 10.06.2023 r.

W ramach realizacji działań projektowych chcemy przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów i pokazać im możliwości stawiane przez otaczający ich świat, uświadamiając młodzież, że ich działania mają wpływ na otaczającą rzeczywistość. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, w tym językowych u uczniów. Podczas mobilności uczestnicy poznają również dobre praktyki związane z dbaniem o środowisko, ekosystemem i segregowaniem śmieci.

Nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach wspólnie ze swoimi greckimi rówieśnikami. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technik uczenia się. Uczniowie każdej szkoły zaprezentują swoją szkolę, region i kraj. Zdobędą wiedzę na temat kultury, historii i tradycji drugiego kraju. Szczególny nacisk podczas zajęć będzie położony na poprawę umiejętności językowych naszych uczniów. Położymy nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności z dziedziny szeroko rozumianej ochrony środowiska i działalności proekologicznej.

ZACZYNAMY REKRUTACJĘ:

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenie go w terminie do 21.04.2023 r. do wychowawcy.

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Prezentacja miejsca pobytu

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u Wychowawców klas.

 Czekamy na wasze zgłoszenia!

Related Post